Røros Rotary klubb

Kategorier
Røros Rotary klubb kan skrive sin historie tilbake til 15. mai 1957. Rotary bevegelsen startet i Chicago i USA. Rotary er organisert på klubb-, distrikts- og internasjonalt nivå. Hver rotarianer er medlem i sin egen klubb. Klubben er igjen medlem av et distrikt som igjen er medlem av Rotary International (RI). Klubbene har et betydelig selvstyre innenfor Rotarys lover. Navnet kommer fra at verv i klubben går på rotasjon. De fire spørsmålene stiller vi oss selv, om det vi tenker, sier og gjør: 1. Er det sant? 2. Er det rettferdig overfor alle det angår? 3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4. Vil det være til beste for alle det angår?

Detaljer

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse Røros Hotel, An-Magrittveien 120
7374, ROROS
Postadresse Røros Hotel, An-Magrittveien 120
7374, RØROS
Epost vaabo.vainomaa@gmail.com
Nettsted http://roros.rotary.no/
Antall medlemmer26
Medlem avRotary distrikt 2275 som strekker seg fra Røros i sør til Svalbard i nord og Rotary International.
Organisasjonsnummer999288847
Navn (for og etternavn):Vaabo Vainomaa
Epost: vaabo.vainomaa@gmail.com
Telefonnummer:+4747263625
Funksjon:President