Røros Seniordans

Kategorier
Røros Seniordans er godt for kroppen - godt for toppen!

Detaljer

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse Stor-Renholdtveien 28
7374, Røros
Postadresse Stor-Renholdtveien 28
7374, Røros
Epost irene.helgemo@roros.net
Nettsted https://www.facebook.com/R%C3%B8ros-Seniordans-128240687911920/
Antall medlemmer17
Medlem avSeniordans Norge
Organisasjonsnummer998532213
Navn (for og etternavn):Oddveig Irene Helgemo
Epost: irene.helgemo@roros.net
Telefonnummer:+4791731136
Funksjon:Leder
 
Navn (for og etternavn):Oddveig Olsen
Epost: oddveigolsen40@gmail.com
Telefonnummer:+4790540991
Funksjon:Instruktør