Pensjonistforbundet Røros

Kategorier
Pensjonistforbundet er en partipolitisk uavhengig landsomfattende organisasjon. Formålet er å samle alle pensjonister i ett forbund for dermed å stå sterkere sammen. Pensjonistforbundet skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser. Pensjonistforbundet skal arbeide for å skape best mulige forhold for pensjonistene og for at deres stilling i samfunnet skal bli styrket.

Detaljer

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse Johan Falkbergets vei 7
7374, Røros
Postadresse Johan Falkbergets vei 7
7374, Røros
Epost johnemilnielsen@gmail.com
Nettsted
Antall medlemmer130
Medlem avPensjonistforbundet
Organisasjonsnummer986322469
Navn (for og etternavn):John Emil Nielsen
Epost: johnemilnielsen@gmail.com
Telefonnummer:+4795140117
Funksjon:Leder
 
Navn (for og etternavn):Jostein Løkken
Epost: jostein.lo@gmail.com
Telefonnummer:+4792608405
Funksjon:Nestleder
 
Navn (for og etternavn):Jostein Økdal
Epost: josokdal@gmail.com
Telefonnummer:+4795993021
Funksjon:Sekretær og kasserer