Røros menighetsråd

Kategorier
Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved menighetsrådet og fellesrådet. «Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ» (Kirkeloven § 5 annet ledd).

Detaljer

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse Kjerkgata 39
7374, Røros
Postadresse Kjerkgata 39
7374, Røros
Epost ruttkarinengzelius@hotmail.com
Nettsted http://www.roroskirke.no/index.php/contact/roros-menighetsrad
Antall medlemmer13
Medlem av
Organisasjonsnummer876998742
Navn (for og etternavn):Rutt-Karin Engzelius
Epost: ane.linn.haagaas@roros.kommune.no
Telefonnummer:+4799240397
Funksjon:Leder