Human-Etisk Forbund Røros, Os og Holtålen lokallag

Kategorier
Humanismen er et demokratisk og etisk livssyn. Dens menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: "Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd."

Detaljer

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse Lorentz Lossius gate 10
7374, RØROS
Postadresse Postboks 115
7361, RØROS
Epost roros@human.no
Nettsted https://www.facebook.com/HEFrorosregionen/
Antall medlemmer174
Medlem avMedlem av Human-Etisk Forbund
Organisasjonsnummer911953722
Navn (for og etternavn):Mariann Buås-Hansen
Epost: Roros@human.no
Telefonnummer:+4793490906
Funksjon:Lokallagsleder
 
Navn (for og etternavn):Marit Saanum Mikkelsen
Epost: roros@human.no
Telefonnummer:+4797761513
Funksjon:Leder Seremoniutvalget
 
Navn (for og etternavn):Ann-Randi Røstum
Epost: roros@human.no
Telefonnummer:+4799330852
Funksjon:Leder Konfirmasjonsutvalget
 
Navn (for og etternavn):Guri Nordsveen
Epost: roros@human.no
Telefonnummer:+4741573013
Funksjon:Leder Seniorutvalget