Miljøpartiet de grønne Røros

Kategorier
Miljøpartiet de grønnes lokallag på Røros.

Detaljer

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse Kjerkgata 45
7374, Røros
Postadresse Kjerkgata 45
7374, Røros
Epost roros@mdg.no
Nettsted http://facebook.com/mdg.roros
Antall medlemmer12
Medlem avMiljøpartiet de grønne
Organisasjonsnummer916743084
Navn (for og etternavn):Hanne Feragen
Epost: hanne.feragen@mail.com
Telefonnummer:+4741061464
Funksjon:styreleder