Røros Folkedanslag

Kategorier
Folkedanslag med ca 90 medlemmer. Har jevnlige danseøvinger i Sangerhuset hver mandag 19.00-21.00. Gjennomfører også kursvirksomhet, og arrangerer Rørosleken og dansetilstelninger under Rørosmartnaen.

Detaljer

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse Postboks 28
7361, RØROS
Postadresse Postboks 28
7361, RØROS
Epost mbf@roros.net
Nettsted http://www.rorosfolkedans.no/
Antall medlemmer90
Medlem avNoregs Ungdomslag FolkOrg
Organisasjonsnummer984072171
Navn (for og etternavn):Maj-Britt Fjerdingen
Epost: mbf@roros.net
Telefonnummer:+4793043344
Funksjon:Leder