Slekt og Data Røros

Kategorier
Slekt og Data Røros er lokal gruppe av Slekt og Data Norge. Gruppen har månedlige møter på Eldresenteret, Røros. Vi jobber med slektsforsking i egen slekt, samt hjelper hver andre og andre. Det bli arrangert kurs og foredrag innenfor slekt og historie.

Detaljer

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse Harsjøveien 9
7374, Røros
Postadresse Harsjøveien 9
7374, Røros
Epost leder_ro@st.slektogdata.no
Nettsted
Antall medlemmer31
Medlem av
Organisasjonsnummer912080412
Navn (for og etternavn):Ola Arvid Feragen
Epost: leder_ro@st.slektogdata.no
Telefonnummer:+4741922989
Funksjon:Leder