Røros soroptimistklubb

Kategorier
Røros Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Navnet kommer fra de latinske ordene "soror", som betyr 'søster', og "optima", som betyr 'best'. Fritt oversatt betyr det "Det beste for kvinner".

Detaljer

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse Dalsveien 6
7374, Røros
Postadresse Dalsveien 6
7374, Røros
Epost roros@soroptimistnorway.no
Nettsted
Antall medlemmer31
Medlem avSoroptimist International (SI)
Organisasjonsnummer998539390
Navn (for og etternavn):Bjørg Figenschou
Epost: roros@soroptimistnorway.no
Telefonnummer:+4741488566
Funksjon:Leder