Røros Litteraturlag

Kategorier
Røros Litteraturlag har som sin viktigste oppgave å arrangere Litteraturfest Røros i månedskiftet september/oktober hvert år. I tillegg tar styret sikte på å ha minst tre andre arrangement for medlemmene i løpet av året. Litteraturfest Røros ble etablert i 2007. Festivalen har som målsetning å bruke verdenskulturminnet Røros på ulike måter for å fremheve lokale, nasjonale og eventuelt skandinaviske forfattere. Bergstaden har en sterk litterær tradisjon, både gjennom store forfatternavn, et unikt avismiljø, en sterkt lokallitterær tradisjon og et generelt kreativt miljø. I løpet av fire høstdager hvert år arrangerer vi flere ulike litterære og kulturelle programposter.

Detaljer

Kontaktinformasjon

Forretningsadresse Kjerkgata 54
7374, Røros
Postadresse Kjerkgata 54
7374, Røros
Epost post@litteraturfest.no
Nettsted http://www.litteraturfest.no
Antall medlemmer40
Medlem av
Organisasjonsnummer991669019
Navn (for og etternavn):Kirsti Sæter
Epost: post@litteraturfest.no
Telefonnummer:+4797663922
Funksjon:Sekretær